[20:45] Aberdeen - Rangers (04/12/2019) Dodaj link

Wydarzenie zakończyło się.
.